Jak wylogować konto Gmail (Google) na urządzeniu Android?

Konto Google zapewnia dostęp do dziesiątek bezpłatnych narzędzi i funkcjonalności, z których możesz korzystać w przeglądarce internetowej oraz instalując je, np. na urządzeniu mobilnym. Jeśli korzystasz z urządzenia Android, konto Google stanowi podstawowy element funkcjonowania urządzenia i jednocześnie dostęp do wielu aplikacji, które Google dostarcza wraz z systemem. Utworzenie konta Google odbywa się za pomocą, np. utworzonego konta Gmail i jest tożsame z nim. Możesz wylogować się z konta Google na telefonie lub tablecie, dowiedz się, w jaki sposób wykonać tę czynność.

Konto Gmail (Google) – informacje podstawowe

Konto Google/Gmail, do którego jesteś zalogowany na urządzeniu mobilnym, np. telefonie lub tablecie, jest używane przez większość aplikacji Google do ich poprawnego działania oraz synchronizacji danych.

Stanowi fundament działania telefonu lub tabletu z systemem Android, a także takich systemów jak Android TV lub Google TV. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google w systemie Android, wciąż możesz z niego korzystać w takim zakresie, jaki umożliwia to producent urządzenia.

Posiadanie konta Google, np. poprzez założenie skrzynki e-mail w poczcie Gmail, jest wygodnym rozwiązaniem, zapewniającym dostęp do szeregu bezpłatnych narzędzi Google. Obejmują one aplikacje biurowe, narzędzia analityczne, mapy, serwisy video i z muzyką, dysk w chmurze oraz inne.

Czy powinienem wylogować się z konta Google na telefonie?

Konto Google/Gmail używane na telefonie, do którego jesteś zalogowany, w chwili wylogowania się jest jednocześnie usuwane ze wszystkich powiązanych z nim aplikacji na tym urządzeniu. Usuwając konto, wylogowujesz się ze wszystkich usług Google, takich jak Mapy czy serwis YouTube. Jeśli dodatkowo masz włączoną synchronizację danych, dane przestaną być przesyłane do pamięci konta Google.

Wylogowanie się z konta Google/Gmail na telefonie lub tablecie, powinno nastąpić w przypadku, kiedy, np. chcesz przekazać urządzenie innej osobie, samemu rezygnując z korzystania z niego.

Możesz też zalogować się do wielu kont i tworzyć profile użytkowników na poszczególnych urządzeniach, w taki sposób, aby każdy z nich mógł zalogować się wyłącznie do swojego konta i na swoje konto Google.

Jak wylogować się z Gmail/Google na telefonie?

Istnieje kilka ścieżek dostępu do ustawień konta Google na urządzeniu mobilnym. Możesz zdalnie wylogować się z konta, przechodząc do ustawień w przeglądarce internetowej, np. na komputerze PC lub wylogować się bezpośrednio na telefonie lub tablecie.

Wyloguj się z konta Google/Gmail na telefonie:

 1. Przejdź do Ustawień telefonu.
 2. Wybierz Konta i kopia zapasowa.
 3. Kliknij Zarządzanie kontami.
 4. Kliknij konto, z którego chcesz się wylogować, konto Gmail (Google).
 5. Wybierz Usuń konto.
 6. Potwierdź usuwanie konta.

Jeśli nie możesz znaleźć wyżej wskazanych ustawień, uruchom aplikację, np. Gmail, a następnie kliknij ikonę profilu i przejdź do Zarządzania kontami.

Wyloguj się z konta Google na telefonie za pomocą komputera PC:

 1. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i zaloguj się do konta Google, np. w aplikacji Gmail,
 2. Po prawej stronie ekranu kliknij ikonę profilu i wybierz Zarządzaj kontem Gmail.
 3. W ustawieniach konta wybierz Bezpieczeństwo.
 4. W sekcji Twoje urządzenia odszukaj telefon lub tablet i wyświetl szczegóły.
 5. Skorzystaj z opcji Wyloguj się.